ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Events

Fagfestival: Økologisk faglig festival 2014, 20. november, Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten.

Læs mere

 

Messe: Agromek, Nordeuropas største landbrugsmesse, 25. - 28. november 2014, MCH Messecenter Herning.

Læs mere

 

Konference: Kvalitet og madkultur, 26. november 2014, Bella Centret, København.

Læs mere

 

Generalforsamling: European Geosciences Union, Generalforsamling 2015, 12 - 17 April 2015 i Vienna, Østrig.

Læs mere

ICROFS

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 


 

Offentlig formidlingsdag om resultater fra FØJO III

Den 4. oktober 2010 afholdte ICROFS en offentlig formidlingsdag, som præsenterede resultater af FØJO III programmet og skabte dialog med den økologiske sektor om forskningen

 

 


 


Formål med formidlingsdagen

Hensigten med formidlingsdagen var at skabe dialog mellem forskere og den økologiske sektor om mulighederne for at udnytte projekternes resultater i praksis.

 

Målgrupperne for dagen var blandt andet konsulenter, landmænd, fødevarevirksomheder samt politiske beslutningstagere,

 


Præsentationer fra dagen ...


Læs om resultater fra FØJO III ...

Se formidlingsdagens program...

 

Læs svar fra spørgeskemaerne...

Læs deltagernes evaluering...

 Præsentationer af forskningens resultater

Deltagerne af FØJO III forskningsprojekterne præsenterede deres seneste resultater i en række kompakte 15 minutters oplæg.

 

Gå til forskernes præsentationer fra formidlingsdagen...

 

 

Formidlingsdagens indhold og program

Dagen tog udgangspunkt i FØJO III-programmets forskningsresultater via "klassiske" præsentationer om formiddagen samt under temaopdelte videnscaféer om eftermiddagen, som deltagerne får mulighed for frit at vælge sig ind på.

Efter ultrakorte oplæg fra forskerne fik år alle deltagere mulighed for at stille spørgsmål; foreslå anvendelse af resultaterne samt give idéer til, hvordan resultaterne bedst formidles til slutbrugeren.

 

Hent Formidlingsdagens program... (1,2 MB pdf)

 

 

Svar fra spørgeskemaerne
Ordstyrerne fra de enkelte videnscaféer blev på formidlingsdagen bedt om at notere svar på nogle overordnede spørgsmål med henblik på bl.a. at få belyst, hvem den nye viden kan gavne samt få gode idéer til, hvordan man bedst sikrer, at de mange spændende resultater når ud til slutbrugeren.

 

Hvem gavner den nye viden?

Der er kommet mange gode inputs til, hvem der kan få gavn at de mange nye resultater. Ud over de oplagte målgrupper, som naturligvis landmændene og rådgiverne og forskerne selv, er også forskellige typer erhverv herunder fx foder- og biogasproduktionen, frøfirmaer, maskinproducenter, detailhandel samt landbrugsskoler, nævnt som oplagte aftagere af den nye viden. Endvidere er FØJO III resultaterne fundet relevante for både politiske beslutningstagere, forvaltninger samt organisationsrepræsentanter og ikke mindst for forbrugerne og samfundet generelt.

 

Hvordan får vi budskaberne ud?

Som bud på, hvordan vi bedst får kanaliseret den megen ny viden ud i den virkelige verden er der, ud over de allerede anvendte kanaler som nyhedsbreve, avisartikler og webformidling, fremkommet forslag som eksempelvis, at slutbrugerne kunne inddrages løbende i forskningsprojekterne; at forskerne kunne deltage og bidrage med specialviden til erfagrupper; at landbrugskonsulenterne kunne få konkrete data og værktøjer at arbejde med til bedre at kunne hjælpe landmændene; at der kunne opnås mere dialog mellem politikere, embeds- og organisationsfolk at der kunne afholdes målrettede foredrag og flere temadage, samt udarbejde undervisningsmateriale til bl.a. landbrugsskolerne.

 

Ovenstående er kun et lille udpluk at de mange resultater og idéer fra formidlingsdagen. Alle svar fra de mange videnscaféer kan genfindes i dette pdf-dokument.

 

 

Evaluering

Der var godt hundrede deltagere på formidlingsdagen, som fandt sted på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens. Af de 100 deltagere besvarede 40 personer et evalueringsskema. Alle pånær én person ville gerne deltage i et lignende arrangement en anden gang.

 

Læs deltagernes evaluering...

 

 

Målgrupper
ICROFS ønskede at samle forskningsverdenen og potentielle brugere, dvs. bl.a. konsulenter, landmænd, fødevarevirksomheder, det politiske system og pressen.

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

 

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English