ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

FØJO III projekt:

 

Kontrol af ukrudt
i økologisk dyrkning

Baggrunden for projektet

 

Projektfolder (dk)

Projektfolder (uk)
Resultater (dk)

 

Formål
- at udvikle nye, rationelle bekæmpelsesmetoder og -strategier mod:

1) alm. kvik, ager-tidsel og følfod;
2) ukrudt i rækken i højværdiafgrøder

Endvidere er projektets formål at analysere strategiernes anvendelighed i en dyrkningsmæssig sammenhæng.

 

tidsler

 

Resultater
Resultaterne forventes at kunne forbedre bekæmpelsen af rodukrudt samt at kunne nedsætte tidsforbruget til håndlugning af rækkekulturer. Begge ukrudtsproblemer er de helt store udfordringer i den økologiske planteproduktion.


Rodukrudt
Tilsvarende alm. kvik er der tidspunkter i ager-tidselens vækstforløb, hvor den er særlig følsom for bekæmpelse. Meget tyder på, at det indtræder ved 8-10 bladsstadiet, og bekæmpelsesstrategier under udvikling i projektet søger at udnytte denne viden. Følfod indgår også i arbejdet.


Underjordiske udløbere af alm. kvik og jordstængler af kruset skræppe kan blotlægges pga. deres øverlige placering i jorden. Tandfræsning kan ved gentagne behandlinger blotlægge kvikudløbere næsten fuldstændigt som efterfølgende kan fjernes, komposteres eller destrueres.


Ukrudt i rækken
Udviklingen indenfor computerteknologi forventes at gøre lugerobotteknologi anvendelig i udplantede rækkekulturer. Projektet søger at udvikle operationelle lugerobotter til bekæmpelse af ukrudt i rækken. Punktsåning og falske såbedsstrategier undersøges også, og disse mere enkle teknologier har allerede vist store muligheder for at nedsætte behovet for håndlugning markant i langsomt fremspirende rækkekulturer.    

 

Læs mere

 

  Mere information


Projektets publikationer...

Projektleder
Bo Melander, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet,
Forskningscenter Flakkebjerg,
Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse.

Tlf.: 8999 3500; Fax: 8999 3501.

E-mail: bo.melander@agrsci.dk

 

 

 

 

 

 

 

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English