ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

FØJO III projekt:

Dyrkningssystemets effekt på produktion og miljø

Baggrunden for projektet

 

Projektfolder (dk)

Projektfolder (uk)
Resultater (dk)


Formål

- at kvantificere effekter på produktivitet og miljøpåvirkning af forskellige økologiske og konventionelle dyrkningssystemer på tværs af en række jordbundsmæssige og klimatiske forhold.

- at identificere dyrkningsforanstaltninger, som kan bidrage væsentligt til en bæredygtig udvikling af de individuelle dyrknings-systemer.Resultater

Der er i projektperioden opnået lige så høje udbytter i økologisk vårbyg med efterafgrøder og gødning som ved konventionel dyrkning. Derimod har de økologisk dyrkede vinterhvede og kartofler givet lavere udbytter end ved konventionel dyrkning.

 

Forsøget bekræfter, at udbytterne i økologisk dyrket korn er begrænset af tilgængeligheden af næringsstoffer (især kvælstof) samt af ukrudtskonkurrence (især rodukrudt). Derimod spiller sygdomme og skadedyr en rolle for udbyttet i afgrøder som kartofler og hestebønne.


Målingerne på jordens fysiske, kemiske og mikrobielle egenskaber viser, at de bedste egenskaber opnås i det økologiske sædskifte med kløvergræs og de dårligste egenskaber i det konventionelle sædskifte. Der er målt mindre rodmasse i konventionel korn sammenlignet med de økologiske behandlinger, på trods af betydeligt højere udbytte ved konventionel dyrkning.
 


Læs mereMere information

Projektets publikationer...

 

Projektleder

Jørgen E. Olesen,
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Postboks 50, 8830 Tjele,

Tlf. 89 99 16 59,
Fax: 89 99 16 19.


E-mail: JorgenE.Olesen@agrsci.dk

 

 

 

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English