ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English

 

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Research

EU forskning
EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

 

The Danish Ministry of Foreign Affairs supports international organic research:

 

International forskning:

 

Productivity and Growth in Organic Value-chains (ProGrOV)

Det internationale forskningsprojekt ProGrOV fokuserer på at forbedre produktivitet og vækst i økologisk jordbrug i tre afrikanske lande.
Læs mere ...

 

 

ICROFS

 

 


Hent Forsknings- og udviklings-strategi 2012 her

Analyse: Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Hent analyse af, hvilke effekter den danske økologiforskning i 15 år har haft på den økologiske sektor og samfundet i øvrigt her ...Flere nyheder...ICROFS-readmore

 

HighCrop: Resultaterne ligger klar

En bæredygtig udvidelse af den økologiske produktion kræver højere og mere stabile udbytter i planteproduktionen. Denne udfordring skal løses samtidig med, at importen af konventionel husdyrgødning udfases, og miljøpåvirkningen reduceres væsentligt.


Udfordringen har dannet baggrund for Organic RDD-projektet HighCrop, der netop er afsluttet. Resultaterne ligger klar – og det samme gør en række redskaber, som aktører i den økologiske planteavl kan tage i brug med det samme. Det gælder blandt andet et helt nyt kortspil.

 

Læs mere her

 


Workshop: Agroforestry i økologisk svine- og fjerkræproduktion

Kom og hør praktikere fortælle om deres erfaringer med agroforestry i økologisk svine- og fjerkræproduktion, når der er workshop på AU Foulum torsdag 18. september.

 

Her får du også mulighed for at påpege væsentlige barrierer og udfordringer for etablering af træer på udearealerne.

 

Læs mere her

 

 

Bliv hørt: Deadline nærmer sig

TP Organics opfordrer alle med interesse for økologi til at  bidrage til den nye Strategic Research & Innovation Agenda.  
Indtil mandag kl. 13 har du mulighed for at påvirke processen via en ”online public consultation”, hvor du kan give din mening om prioriteringen af forskningen til kende.

 

Der er udformet et spørgeskema for hvert tema, med en række underemner. For hvert emne kan man angive vigtigheden. Der er ligeledes plads til at foreslå emner, man synes mangler.

 

Klik på linket herunder og scroll ned.

 

Læs mere her

 

 

GUDP-workshops i København

GUDP afholder to workshops i København 12. september, hvor de inviterer interessenter til at deltage for at få indflydelse på den nye GUDP-strategi for årene 2015-2018.


Begge workshops gennemføres for at sikre en bred interessent-inddragelse, så der kan skabes debat og dialog forud for strategiarbejdet.

 

De to workshops har temaerne 1) De særlige danske konkurrenceparametre; dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og human sundhed og 2) Bæredygtig ressourceudnyttelse.

Læs mere her

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette/#c6289

 

Søg om Økologisk Investeringsstøtte

Frem til 15. september er det muligt at søge om tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. Tilskuddet kommer fra ordningen Økologisk Investeringsstøtte, der er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Ordningen skal medvirke til at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion.

 

Der er i år afsat 40 mio. kroner. Via linket kan du finde en oversigt over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.


Læs mere her

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette/#c6289

 

Lær mere om økologisk æbledyrkning

Husk at du i de kommende uger kan komme på plantagevandringer, hvor du kan høre mere om de nyeste erfaringer fra forsøg med og dyrkning af økologiske æbler


Læs mere her


Økologi er også for ulandene

Kan agro-økologiske landbrug brødføde verden? Torsdag 2. september bliver det spørgsmål sat under lup, når en række danske økologer inviterer inden for til en stor international konference på Københavns Universitet.

 

Konferencen vil udfordre myten om, at økologisk produktion kun er for de privilegerede få.

 

Læs mere her

 

 

Nyt forskningsprogram i Canada

Den canadiske pendant til ICROFS, Organic Agricultural Centre of Canada, har netop lanceret et nyt forskningsprogram – en såkaldt vidensklynge med navnet Organic Science Cluster II. Første program løb i periode 2009 til 2013 og har været en så stor succes, at det nu gentages.

 

Udover offentlig støtte spytter over 65 partnere fra den økologiske sektor i kassen.

 

Organic Science Cluster II fokuserer på forskning og udvikling, der har rod i industrien, og målet er at skabe resultater, der kan indvirke på økologiens konkurrenceevne og vækst, herunder tilpasningsevne og bæredygtighed.

Læs mere her

 

 

Bedre velfærd og robusthed i fremtidens økologiske husdyrbrug

Integrerede og gennemtænkte økologiske husdyrbrug kan bidrage til at styrke velfærden og robustheden hos både husdyr og de mennesker, der passer dyrene.

 

Sådan siger seniorforsker Mette Vaarst fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun præsenter en vifte af muligheder for, hvordan robuste økologiske husdyrbrug kan møde fremtidens udfordringer ved den internationale kongres for husdyrforskning, EAAP 2014, i København 25.-29. august 2014.

 

Læs mere her

 

 

Søg om tilskud til nytænkende projekter

Sidste runde i år for ansøgninger til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er åbnet. Det er nu, du skal søge tilskud, hvis du har ideer til nytænkende projekter, der styrker bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet. Puljen er på ca. 90 mio. kr., hvor op til 6,3 mio. kr. kan gå til projekter vedrørende økologisk udvikling og afprøvning af sorter.

 

Læs mere her

 

 

Nyhedsbrev fra ISOFAR

ISOFAR er klar med et nyt og spændende nyhedsbrev, hvor du bl.a. kan læse mere om økologisk landbrug og forskning i Sverige og blive introduceret til en række nye projekter

 

Læs mere her

 

Så meget koster det at producere økologisk hømælk

Mælk fra køer, som primært fodres med hø, udgør en meget lille del af mælkeproduktionen i Danmark. Det kræver en merpris til landmanden at skifte ensilagen ud med hø, og i projektet Ecoserve er der regnet på, hvor stor denne merprisen er.

 

Læs mere her

 

 

Ni anbefalinger til den danske økologiindsats

I 2013 igangsatte NaturErhvervstyrelsen en evaluering af den samlede danske økologiindsats, herunder regeringens ”Økologisk Handlingsplan 2020”.

 

Kommunikationsvirksomheden Operate har på den baggrund udarbejdet en rapport og ni anbefalinger til, hvordan indsatsen på økologiområdet fremover kan justeres. Der er nemlig brug for en justering af de nuværende aktiviteter for at indfri målet om, at det økologiske areal i Danmark skal fordobles i 2020.

Læs mere her

 

 

Ny undersøgelse: Økologisk frugt og grønt er sundest

En omfattende undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet British Journal of Nutrition konkluderer, at der er klare helbredsfordele ved at vælge økologisk frem for konventionelt dyrkede afgrøder.

 

Det er særligt de forhøjede niveauer af antioxidanter, der vækker forskernes store interesse.

Læs mere her

 

 

Hestebønner kan erstatte udenlandsk soja

Nye forsøg fra Videncentret for Landbrug viser, at hestebønner kan erstatte en væsentlig del af den soja, som økologiske landmænd i dag importerer fra udlandet.

Læs mere her

 

 

Stor interesse for økologi i de offentlige køkkener

Ved ansøgningsrunden for 2014, til den såkaldte økologifremmeordning, hvor der er afsat 28 millioner årligt i perioden 2012-2014, har Fødevareministeriet modtaget ansøgninger for omkring 39 millioner kroner. Der er allerede omstillingsprojekter i gang i 24 kommuner, så interessen for årets ansøgningsrunde viser, at danskerne gerne vil økologien”, siger fødevareministeren.

Læs mere her

 

 

Nyt magasin og website om økologer

Med et nyt magasin og website ønsker Økologisk Landsforening og Økologi & Erhverv at udbrede viden om, hvordan økologiske landmænd arbejder. Her kan du møde 50 økologer og se, hvordan de udøver deres håndværk i marken, i stalden og i handlen.

 

Læs mere her

 

Agroforestry i økologisk husdyrproduktion

Agroforestry er arealanvendelse, hvor træer, buske og lignende dyrkes i forening med afgrøder eller husdyr. Et stort europæisk projekt, AGFORWARD, undersøger, om det er en mulig udviklingsvej for økologisk husdyrproduktion. Projektet involverer forskere og landmænd fra 10 lande, herunder Danmark.

 

Læs mere her

 

Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Forbedrede resultater med bekæmpelse af ukrudt på landbrugsmarkerne er målsætningen for et nyt forskningsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet og Kongskilde Industries. Projektet satser på nyudvikling af skærløsninger til forbedring af ukrudtseffekten ved radrensning på små rækkeafstande.


Læs mere her

 

ICROFS Nyt, juni 2014

Læs bl.a.:

- Nyt fra ICROFS
- Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl

- Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr

- Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede

- Arrangementer og publikationer


Hent nyhedsbrevet

 

 

Flere nyheder... ICROFS-readmore

 

Flere internationale nyheder www.icrofs.org...ICROFS-readmore

ICROFS Events

Æblevandring: Lær mere om økologisk æbledyrkning.

Frem til 18. september.

Læs mere

 

Konferencen Agro-ecological approaches to development afholdes tirsdag 2. september på Københavns Universitet.

Læs mere

 

Den ottende European Organic Congress afholdes 10.-12. september 2014 i Bari, Italien.

Læs mere

 

GUDP-Workshops i København, 12. september 2014 i

Læs mere

 

 

Den 18. økologiske verdenskongres (IFOAM), 13. - 15. oktober 2014, Istanbul, Tyrkiet.

Læs mere

 

Scientific Seminar on Organic Food finder sted fra 5. til 7. november, 2014 i Mikkeli, Finland.

Læs mere

 

ICROFS


ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English