ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English

 

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Research

EU forskning
EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

 

The Danish Ministry of Foreign Affairs supports international organic research:

 

International forskning:

 

Productivity and Growth in Organic Value-chains (ProGrOV)

Det internationale forskningsprojekt ProGrOV fokuserer på at forbedre produktivitet og vækst i økologisk jordbrug i tre afrikanske lande.
Læs mere ...

 

 

ICROFS

 

 


Effektanalyse og ICROFS' nye forsknings- og udviklingsstrategi

Læs om ICROFS' anbefalinger til fremtidig økologiforskning og hent den nye analyse af økologiforskning gennem 15 år.
Læs mere..Økologikongres 2009


Flere nyheder...ICROFS-readmore

 

Handlingsplan fra EU Kommissionen om økologisk landbrug i Europa

Kommissionen har godkendt en handlingsplan omhandlende økologisk landbrugs fremtidige udfordringer. Handlingsplanen fokuserer blandt andet på at styrke forbindesen mellem EU forskningsprojekter inden for økologi og primærproduktionen og på at fremme brugen af økologi i offentlige køkkener, f.eks. i skoler. Kapitel 4.3 handler specifik om fremtidige innovations- og forskningsbehov.

Læs mere...

 

Konference om diversitetsstrategier
Den afsluttende konference for EU SOLIBAM projektet (Strategies for organic and low input integrated breeding and management) holdes 7.-9. Juli 2014 i Nantes,Frankrig. Overskriften for konferencen er: Diversity strategies for organic and low input agricultures and their food systems

Der er nu åbent for registrering og for at indsende oplæg, posters etc.
Deadline for at indsende abstracts: 5. Maj 2014
Deadline for deltagelse til lavere pris: 30. April 2014

Læs mere...

 

International sommerskole om agroøkologi
Franske Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA) er vært for en sommerskole om agroøkologi. Sommerskolen er rettet mod forskere og phd studerende og holdes i Toulouse, Frankrig 6.-11. juli 2014 (undervisningssprog engelsk). Der er tilmeldingsfrist senest 15. april og et begrænset antal pladser. Læs mere om program, pris osv. her.

 

ICROFS assisterer Fødevareministeren med svar om økologi og sundhed
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) er blevet bedt om at fremlægge videnskabelig dokumentation for en udtalelse om, at økologiske fødevarer er sundere end konventionelt producerede fødevarer. ICROFS har assisteret med ministersvaret. I forbindelse med svaret er der udarbejdet en liste over forskningsresultater, som relaterer sig til forholdet mellem økologi og sundhed. Læs mere...

 

Ny video om NO-Cast, økologisk svineproduktion uden kastration
Brian Holm, økologisk svineproducent, fortæller om sin deltagelse i det ICROFS-koordinerede Organic RDD projekt No-Cast. Han mener, det er en win-win situation at kunne undgå at kastrere grisene, da man både øger dyrevelfærden og får hurtigere voksende hangrise, der ikke kræver så meget foder.

Se video

 

 

EU Kommissionen søger eksperter til fokusgrupper
EU Kommisionen søger nu, under European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and Sustainability, eksperter til fokusgrupper inden for flg. områder:

- Landbrug med høj naturværdi

-Præcisionsdyrkning

-Permanente græsmarker

-Gødningseffektivitet i havebrug

Fokusgrupperne skal finde frem til praktiske og innovative løsninger på udfordringerne på området og trække på erfaringerne fra relevante projekter. Grupperne skal diskutere forskningsresultater og behovet for yderligere forskning på området. Grupperne starter deres arbejde i juni-juli 2014.

Ansøgningsfrist: 8. april 2014

Læs mere.

 

 

Økologi i offentlige køkkener
Skal de ældre på plejehjemmet, børnene i vuggestuen og de indsatte i fængslet spise økologisk? Skal maden i de offentlige ansattes kantiner være økologisk? Ja, siger regeringen til de spørgsmål, men hvad mener forbrugerne? Og hvor skarpe er danskerne egentlige i deres kendskab til de økologiske spisemærker? Det kan man læse om i en ny rapport udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Læs mere.

Hent hele rapporten " Økologi i offentlige køkkener" her

 

 

Den svenske Ekhagastiftelse uddeler midler til økologiforskning
Ekhagastiftelsen indkalder nu ansøgninger til forskningsprojekter inden for økologisk landbrug. Der tildeles maks. 1,5 mio SEK pr. projekt, og ansøgningsfristen er 31. maj 2014. Alle relevante aktører i Europa eller med europæiske samarbejdspartnere kan søge. Læs mere om ansøgningsprocedurer og kriterier her.

 

 

25 mio. fra Det Strategiske Forskningsråd til økologi-forskning
Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger (prækvalifikation) om støtte til strategiske forskningscentre, strategiske forskningsalliancer og strategiske forskningsprojekter. Der er blandt andet afsat 25 mio. til forskning inden for økologisk fødevareproduktion under temaet Sundhed, Fødevarer og Velfærd.
Ansøgningsfrist: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 Læs mere her.
Den 10. marts 2014, i forbindelse med rådets årsdag, der holdes i Den Sorte Diamant i København, kan man få nærmere information om opslaget og indholdet i de forskellige temaer. Læs mere om dagen her.

 

 

ICROFS NYT Februar 2014

Læs bl.a.:

Nyt fra ICROFS - nye Organic RDD2 projekter skudt i gang

- Multifunktionalitet i marken giver merværdi for forbrugeren

- Klimaeffekten af mobil grøngødning

- Udbytter i det økologiske sædskifteforsøg

- Fokus på robusthed i økologisk slagtekyllingproduktion

- Arrangementer og publikationer

Læs mere.....

 

 

Gluds Legat uddeler to mio. kr. til forskning inden for land- og skovbrug.

Gluds Legat støtter forskningsprojekter inden for grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning inden for land- og skovbrug. Der  ydes ikke støtte til overhead eller administrative bidrag eller løn til postdoc-stipendier eller ph.d.-stipendier. Legatets bestyrelse skal have ansøgningerne senest 1. juni 2014. Læs mere.

 

 

EAAP konference i København i august, deadline for abstracts 1 marts 2014

EAAP, European Federation of Animal Science, holder deres 65. årlige møde i København fra 25. til 29. august. Hovedtemaet er Kvalitet i Husdyrsproduktion, og flere af sessionerne er relevante for økologisk produktion, mens én session har økologi som direkte fokus: Session 11: Organic livestock farming – challenges and future perspective. Deadline for abstracts til både mundtlige oplæg og posterpræsentationer er 1. marts. Se mere info på www.eaap2014.org

 

 

Nyt elektronisk værktøj skal videreudvikle dansk økologi

Forestil dig en elektronisk platform, for eksempel en app, hvor du kan få detaljeret indsigt i dyrenes trivsel hos den økologiske svineproducent og i, hvordan kødet pakkes i miljørigtig emballage på slagteriet for at bruge så lidt energi som muligt. Værktøjet eksisterer ikke endnu, men konceptet ligger klart, og tilbage er ’blot’ at udvikle og implementere det. Idéerne og tankerne bag konceptet er resultatet af Organic RDD projektet MultiTrust. Rapporten om behov og ønsker til sådant et redskab kan ses her.

 

 

Stor temadag om fremtidens plantesorter

NaturErhvervstyrelsen afholder en stor temadag om planteforædling d. 25. februar i København. Det bliver en spændende dag, hvor fødevareministeren og landbrugets beslutningstagere debatterer, hvordan fremtiden ser ud for planteforædling. Obs: Tilmelding senest 18. februar.

Læs mere og se program...

 

Økologisk svinekød fra skoven

Det nye ICROFS koordinerede Organic RDD 2 projekt pECOSYSTEM undersøger fordelene ved at integrere produktion af frilandsgrise og træbiomasse til energi. Økologiske søer og deres smågrise kan sættes ud på arealer med træer. Det kan forbedre dyrenes sundhed og velfærd og er også en bedre løsning for miljøet end at sætte grisene ud på græsmarker.Læs mere...

 

Økologiske surkirsebær skal hjælpes på vej

Et nyt forskningsprojekt skal finde sorter af økologiske surkirsebær, der kan modstå sygdomme og sætte skub i den økologiske produktion, der er forsvindende lille.Læs mere...

 

 

Bliv helt klar til Horizon 2020

EU’s nye program for forskning og innovation, Horizon 2020, er nu skudt i gang, og de første opslag om projektmuligheder er offentliggjort. EU uddeler over de næste to år ca. 112 milliarder kroner til forskning og innovation. Læs mere...

Se briefing fra TP Organics om Horizon 2020 her.

Se fact sheet om finansieringsmuligheder under Horizon 2020 her.

Læs mere om Kommissionens Inovation support services her.

Der er til lejligheden åbnet en Linked In gruppe, hvor man kan søge efter projektpartnere.

Et dossier fra TP Organics: "European Innovation Partnership - Opportunities for Innovation in Organic Farming and Agroecology" kan ses her.

 

Flere og flottere økologiske æbler og pærer

Der spilles på flere strenge i det nye ICROFS koordinerede Organic RDD 2 projekt PROTECFRUIT, der undersøger og udvikler en række metoder til at sikre god kvalitet, holdbarhed og udbytte i økologiske frugtproduktion. Læs mere...

 

 

HighCrop billedværktøj – et nyt redskab til optimering af planteavlen på økologiske bedrifter

I det ICROFS koordinerede Organic RDD projekt HighCrop er der blevet udviklet et planlægnings- og rådgivningsværktøj, hvor man ved hjælp af billedkort kan finde de indsatsområder, der er mest relevante for en given bedrift. Læs mere...

 

 

Servicetjek af regeringens økologiindsats

Fødevareministeren Dan Jørgensen lancerer nu et stort nyt servicetjek af regeringens økologiindsats. Her skal der blandt andet indsamles nye ideer hos landmænd, eksperter og andre interessenter, der kan fremme økologien i Danmark.
Læs mere

 

 

EkoSeedForum konference i Polen
Den 20. - 22. marts 2014 afholdes der EkoSeedForum konference i Poznan, Polen. Forskellige tilgange til at fremme økologisk jordbrug; tilgængelighed af økologisk såsæd samt afgrødediversitet vil bl.a. blive præsenteret. Der bliver mulighed for at møde interessenter fra både Øst- og Vesteuropa og høre om resultater af deres arbejde. Alle interesserede er velkomne.
Se præsentationerne fra EkoSeedForum her.

 

 

Saltvandsindsprøjtning til økologisk forskning og udvikling

Det er nu besluttet, hvilke projekter der vil få tilskud for de første 67 mio.kr. ud af de i alt 120 mio.kr., som på finanslovsaftalen for 2013 blev afsat til økologisk forskning og udvikling i perioden 2013-15. Midlerne vil blive fordelt over tre år fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Projekterne igangsættes efter vejledning fra ICROFS og har fokus på praktisk anvendelse ude hos landmænd og virksomheder. "De nye bevillinger giver en god vitaminindsprøjtning, så vi kan fortsætte den positive udvikling, som økologiforskningen har været inde i siden 1996. Danmark er førende på økologiområdet internationalt og dette vil styrke vores position yderligere", siger formanden for ICROFS' bestyrelse Mette Wier.

Se faktaark om de økologiske projekter her

Læs mere

 

 

 

Nyt nummer af Organic Agriculture fra Springer

Seneste version af tidsskriftet Organic Agriculture, der udgives af Springer, kan nu ses online.

Artikler, blandt andre:

-Nitrogen management strategies in organic winter oilseed rape (Brassica napus L.) production

-Organic consumers’ willingness-to-pay for boar meat products before and after tasting product samples

-Assessing the impact of unannounced audits on the effectiveness and reliability of organic certification

med flere. Læs mere her....

 

ICROFS nyt, november 2013, er på gaden

I dette nummer kan du læse følgende artikler:

 

- Nyt fra ICROFS

- Kløvergræsensilage og kompost som grøngødning

- Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning

- Er der liv i økologiske kornmarker?

- Fremtidens udfordringer i økologisk og frilandssvineproduktion

- Barrierer i forsyningskæden i økologisk planteavl

- Arrangementer og publikationer

 

Hent nyhedsbrevet..

 

 

Saltvandsindsprøjtning til svensk økologiforskning

Det svenske forskningsråd har afsat 12 millioner SEK hvert år i fire år til økologiforskning. Pengene kommer oven i de midler, der er afsat til svensk deltagelse i EU Kommissionens økologiforskningsprogram CORE Organic. Ansøgningsprocessen til de ekstra forskningsmidler starter ved årsskiftet. Læs mere...

 

Nyt nummer af Nordiskt EKO på gaden

EPOKs (Sveriges Landbrugsuniversitets økologicenter) digitale magasin NORDISKT EKO er klar med et nyt nummer. Læs om "nye" gamle roller for træer og buske i nordisk landbrug, kællingetand i græsmark og foder, sortblandninger, rapport fra NJF-seminariet "Organic systems as a driver for change", ny global forskningsorganisation for økologi, nordisk samarbejde og meget mere. Læs mere ( På svensk)...

 

Indkaldelse af projektansøgninger til Miljøstyrelsens program for Bekæmpelsesmiddelforskning

Miljøstyrelsen indkalder nu ansøgninger til forskningsprojekter inden for forskningsområdet "Bekæmpelsesmidler" (sprøjtemidler, biocider og mikrobiologisk bekæmpelsesmidler). Der er i denne ansøgningsrunde fokus på mål og virkemidler, der kan bidrage til en fortsat reduktion af bekæmpelsesmidlers skadelige effekter på miljø og sundhed.

I denne ansøgningsrunde skal projekter påbegyndes i april 2014 og kunne være afsluttet senest ultimo marts 2017. Der er ca. 19 mio. kr. til rådighed til fordeling for perioden 2014 - 2017.

Ansøgningsfrist 16. december 2013, kl. 12.00.

Læs mere...

 

Det økologiske sortiment af grøntsager skal udvides

Produktion af økologiske grøntsager har sine egne udfordringer. De sorter, der er godkendte til økologisk dyrkning, siges at være velegnede til formålet, men der er utilstrækkelige videnskabelige afprøvninger, der understøtter det. Det råder forskere fra Aarhus Universitet og medspillere fra erhvervslivet bod på i to projekter støttet med i alt 1,7 mio. kroner fra Fødevareministeriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Projektet er et samarbejde mellem AgroTech, som leder projektet, og Aarhus Universitet, GartneriRådgivningen, Aarstiderne, Økologisk Landsforening, frøleverandører og primærproducenter.

Læs mere...

 

 

ICROFS har fået ny formand og ny bestyrelse

ICROFS har i forbindelse med, at fødevareministeren har forlænget centrets mandat for perioden 2013-2017 fået ny formand og ny bestyrelse. Ny formand er professor ved Institut for Samfund og Globalisering på RUC Mette Wier, der tidligere har været formand for regeringens Forebyggelseskommission og medlem af Natur- og Landbrugskommissionen. Fødevareminister Karen Hækkerup mener, at ICROFS er en afgørende faktor, for at regeringen kan nå sine økologimål og glæder sig over valget af den nye formand.

Læs mere...

 

 

AU-forskere verdensmestre i økologi

Aarhus Universitet er det mest publicerende universitet i verden inden for økologisk dyrkning. Det viser en ny såkaldt bibliometrisk opgørelse.
På anden-og tredjepladsen følger universitetet i Wageningen og Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Læs mere...

Resumé af undersøgelsen her (obs! På tysk.)

 

 

 

 

Flere nyheder... ICROFS-readmore

 

Flere internationale nyheder www.icrofs.org...ICROFS-readmore

ICROFS Events

 

Den 20. - 22. marts 2014 afholdes der EkoSeedForum konference i Poznan, Polen. Læs mere

 

ESA-konference, The European Society for Agronomy, afholdes den 25.-29. august 2014 in Debrecen, Ungarn. Læs mere

 

EAAP, European Federation of Animal Science, afholder konference i København den 25. - 29. august 2014. 
Læs mere

 

Den 18. økologiske verdenskongres (IFOAM), 13. - 15. oktober 2014, Istanbul, Tyrkiet.

Læs mere

 

ICROFS


ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English