ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English

 

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Research

EU forskning
EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

 

The Danish Ministry of Foreign Affairs supports international organic research:

 

International forskning:

 

Productivity and Growth in Organic Value-chains (ProGrOV)

Det internationale forskningsprojekt ProGrOV fokuserer på at forbedre produktivitet og vækst i økologisk jordbrug i tre afrikanske lande.
Læs mere ...

 

 

ICROFS

 

 


Hent Forsknings- og udviklings-strategi 2012 her

Analyse: Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Hent analyse af, hvilke effekter den danske økologiforskning i 15 år har haft på den økologiske sektor og samfundet i øvrigt her ... 

Økologi er logik i Uganda

Småbønder i Uganda har fået øjnene op for fordelene ved at dyrke landbrug efter økologiske principper. Forskere og FN-eksperter diskuterer i øjeblikket, hvad der skal til for, at de økologiske metoder kan brede sig endnu mere.


Læs Politikens artikel om økologisk landbrugsproduktion i Uganda.

Læs også mere om ICROFS-projektet ProGrOV, der forsøger at forbedre produktiviteten og væksten i eksisterende økologiske værdikæder i Uganda, Kenya og i Tanzania.

 

 

Økologisk svineproduktion – uden kastration

Kød fra ukastrerede hangrise kan have en grim og uappetitlig lugt og smag, når det steges. Organic RDD-projektet No-Cast undersøger, om fodring med korn de sidste fire dage inden slagtning og slagtning ved en lavere slagtevægt kan være løsningen på problemet.

Læs Bent Borg Jensens klumme om de nyeste resultater her.

 

 

Ingen vej uden om ukrudtsbekæmpelse

Økologiske frugtavlere kan med fordel bekæmpe ukrudtet i plantagerne. Det viser resultaterne af det fire-årige projekt FruitGrowth, der har afprøvet forskellige metoder.

 

Læs artiklen fra Økologi & Erhverv her.

 

 

Kirsten Lund Jensen er ny formand for ICROFS' Programkomité

Økologichef i Landbrug og Fødevarer, Kirsten Lund Jensen, bliver ny formand for ICROFS' Programkomité og afløser Michael Stevns.

ICROFS’ bestyrelse og programkomité knyttes derved endnu tættere sammen, idet Kirsten Lund Jensen har siddet i bestyrelsen siden oktober 2013.


Læs mere om programkomitéen her

 

 

Ny kommunikationsmedarbejder i ICROFS
Marie-Louise Andersen er ansat som midlertidig kommunikationsmedarbejder i ICROFS. Hun overtager Nina Hermansens barselsvikariat for Camilla Mathiesen, der er tilbage i september 2015. Nina Hermansen fortsætter som kommunikationskonsulent hos DCA.

Marie-Louise kommer fra en stilling som journalist på Århus Stiftstidende. Hun er uddannet journalist og Cand.Public.

 

 

 

HighCrop: Resultaterne ligger klar
En bæredygtig udvidelse af den økologiske produktion kræver højere og mere stabile udbytter i planteproduktionen. Denne udfordring skal løses samtidig med, at importen af konventionel husdyrgødning udfases, og miljøpåvirkningen reduceres væsentligt.

Udfordringen har dannet baggrund for Organic RDD-projektet HighCrop, der netop er afsluttet. Resultaterne ligger klar – og det samme gør en række redskaber, som aktører i den økologiske planteavl kan tage i brug med det samme. Det gælder blandt andet et helt nyt kortspil.

 

Læs mere her

 

 

Bliv en del af en EIP-AGRI fokusgruppe

Europa-Kommissionen lancerer i november og december fire nye EIP-AGRI fokusgrupper med det formål, at personer på tværs af forskning og landbrugsdrift mødes og diskuterer innovative løsninger til udfordringer i sektoren.


Kommissionen søger derfor deltagere, der har lyst til at være en del af en fokusgruppe. Alt fra landmænd til rådgivere og forskere opfordres til at søge.

 

Der er deadline mandag 8. september.

 

Læs mere her

 

 

Workshop: Agroforestry i økologisk svine- og fjerkræproduktion
Kom og hør praktikere fortælle om deres erfaringer med agroforestry i økologisk svine- og fjerkræproduktion, når der er workshop på AU Foulum torsdag 18. september.

 

Her får du også mulighed for at påpege væsentlige barrierer og udfordringer for etablering af træer på udearealerne.

 

Læs mere her

 

 

Bliv hørt: Deadline nærmer sig
TP Organics opfordrer alle med interesse for økologi til at  bidrage til den nye Strategic Research & Innovation Agenda.  
Indtil mandag kl. 13 har du mulighed for at påvirke processen via en ”online public consultation”, hvor du kan give din mening om prioriteringen af forskningen til kende.

Der er udformet et spørgeskema for hvert tema, med en række underemner. For hvert emne kan man angive vigtigheden. Der er ligeledes plads til at foreslå emner, man synes mangler.

 

Klik på linket herunder og scroll ned.

 

Læs mere her

 

 

GUDP-workshops i København

GUDP afholder to workshops i København 12. september, hvor de inviterer interessenter til at deltage for at få indflydelse på den nye GUDP-strategi for årene 2015-2018.


Begge workshops gennemføres for at sikre en bred interessent-inddragelse, så der kan skabes debat og dialog forud for strategiarbejdet.

 

De to workshops har temaerne 1) De særlige danske konkurrenceparametre; dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og human sundhed og 2) Bæredygtig ressourceudnyttelse.

Læs mere her

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette/#c6289

 

Søg om Økologisk Investeringsstøtte

Frem til 15. september er det muligt at søge om tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. Tilskuddet kommer fra ordningen Økologisk Investeringsstøtte, der er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Ordningen skal medvirke til at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion.

 

Der er i år afsat 40 mio. kroner. Via linket kan du finde en oversigt over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.


Læs mere her

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette/#c6289

 

Lær mere om økologisk æbledyrkning

Husk at du i de kommende uger kan komme på plantagevandringer, hvor du kan høre mere om de nyeste erfaringer fra forsøg med og dyrkning af økologiske æbler


Læs mere her


Økologi er også for ulandene

Kan agro-økologiske landbrug brødføde verden? Torsdag 2. september bliver det spørgsmål sat under lup, når en række danske økologer inviterer inden for til en stor international konference på Københavns Universitet.

 

Konferencen vil udfordre myten om, at økologisk produktion kun er for de privilegerede få.

 

Læs mere her

 

 

Nyt forskningsprogram i Canada

Den canadiske pendant til ICROFS, Organic Agricultural Centre of Canada, har netop lanceret et nyt forskningsprogram – en såkaldt vidensklynge med navnet Organic Science Cluster II. Første program løb i periode 2009 til 2013 og har været en så stor succes, at det nu gentages.

 

Udover offentlig støtte spytter over 65 partnere fra den økologiske sektor i kassen.

 

Organic Science Cluster II fokuserer på forskning og udvikling, der har rod i industrien, og målet er at skabe resultater, der kan indvirke på økologiens konkurrenceevne og vækst, herunder tilpasningsevne og bæredygtighed.

Læs mere her

 

 

Bedre velfærd og robusthed i fremtidens økologiske husdyrbrug

Integrerede og gennemtænkte økologiske husdyrbrug kan bidrage til at styrke velfærden og robustheden hos både husdyr og de mennesker, der passer dyrene.

 

Sådan siger seniorforsker Mette Vaarst fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun præsenter en vifte af muligheder for, hvordan robuste økologiske husdyrbrug kan møde fremtidens udfordringer ved den internationale kongres for husdyrforskning, EAAP 2014, i København 25.-29. august 2014.

 

Læs mere her

 

 

Søg om tilskud til nytænkende projekter

Sidste runde i år for ansøgninger til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er åbnet. Det er nu, du skal søge tilskud, hvis du har ideer til nytænkende projekter, der styrker bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet. Puljen er på ca. 90 mio. kr., hvor op til 6,3 mio. kr. kan gå til projekter vedrørende økologisk udvikling og afprøvning af sorter.

 

Læs mere her

 

 

Nyhedsbrev fra ISOFAR

ISOFAR er klar med et nyt og spændende nyhedsbrev, hvor du bl.a. kan læse mere om økologisk landbrug og forskning i Sverige og blive introduceret til en række nye projekter

 

Læs mere her

 

Flere nyheder... ICROFS-readmore

 

Flere internationale nyheder www.icrofs.org...ICROFS-readmore

ICROFS Events

Seminar: Core Organic II Seminar i Stockholm, 1. oktober 2014.

Læs mere

 

 

Kongres: Den 18. økologiske verdenskongres (IFOAM), 13. - 15. oktober 2014, Istanbul.

Læs mere

 

 

Seminar: Scientific Seminar on Organic Food finder sted fra 5. til 7. november, 2014 i Mikkeli, Finland.

Læs mere

ICROFS


ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English